Beirat

Helena Kremser , Buswartin
Jochen Mauersberger
Kerstin Maximini
André Weber Rechnungsprüfer
Robert Barton Verwaltung Kletterkarten
Rainer Heller Hüttenreferent / Sektionszentrum